Militärregionerna i fokus

 

All regional utbildning och övningsverksamhet av hemvärnsförband ligger nu under militärregionerna. Regionerna får ett stort och tungt ansvar.
- Ja det stämmer. Men personligen tycker jag att det är en styrka att ansvara för både utbildning, rekrytering och insatsverksamheten. Det blir ett helhetsperspektiv som är både nyttig och nödvändig. Och i allt detta kommer vi också få en samhörighet och förbandsanda som är av allra största vikt om ska ut i krig.

På Militärregionchefens bord ligger också samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner och enskilda inom regionen. Detta för att kunna planera insatser om kriser inträffar.
- Vi kommer utveckla våra nätverk med personliga kontakter, vilket betyder att vårt förtroendekapital stärks. Det är viktigt när vi samarbetar militärt och civilt. En av Försvarsmaktens uppgifter är stöd till samhället och det gör vi genom bland annat eftersök när någon person är försvunnen samt stöd vid skogsbrand.  Här är det hemvärnsförbanden som är den stora resursen i och med sin kompetens men också personkännedom både lokalt och regionalt.

Västra militärregionen är den region som har Sveriges viktigaste försörjningsflöden genom hamnarna på västkusten.
- Ja vi är en stor region, med länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen och vi är också den region som är mest förbandstät, med totalt 11 förband. Här finns viktiga industrier. Vi har fem utbildningsgrupper och 10 hemvärnsbataljoner. Så nog finns det att göra, säger överste Hederstedt med ett leende.

Du tillträdde denna tjänst för ett år sedan. Trivs du bra?
- Oh ja, svarar Peter Hederstedt. Att få basa över en så stor och viktig region är en ära, en utmaning och också väldigt spännande.