Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Bedragarna slutar inte i kristider

Sänkt inte garden när det gäller informationssäkerhet/IT-säkerhet även om vi har mycket annat att tänka på med anledning av Corona/Covid-19. Bedragarna ligger inte på latsidan. Utan man ser snarare möjlighet i kristider. Polisens Nationella Bedrägericentrum (NBC) rapporterar att man sett ett flertal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök de senaste dagarna. Bedragarna använder sig av flera olika upplägg men med det gemensamt att de alla använder coronaviruset och smittspridningen som anledning till försöken.

Läs mer...

Inställda utbildningar på grund av coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen med corona-virus och covid-19 har Försvarsmakten beslutat att all utbildning inom Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna ska ställas in, i första hand fram till den 4 maj.

FRO följer naturligtvis detta beslut. Det innebär att kurserna GU Signalist 1, 2 och 3 samt kursen för stabs- och sambandsgruppchefer som skulle genomförts på Camp Ånn ställs in. Det innebär även att första delen av GU Signalist 1 i Göteborg ställs in liksom Signalungdoms Introduktionskurs i Enköping. Vi kommer att försöka planera om de elever som drabbas till andra kurser året, även om det finns en viss osäkerhet i att dessa kan genomföras. 

Jag beklagar det besvär och olägenheter beslutet innebär men det är ett naturligt led i att hindra spridningen av smittan och därmed till nytta för samhällets och sjukvårdens uthållighet. FRO följer utvecklingen i samhället och kommer att vidta de åtgärder som behövs för att vi ska vara beredda att återuppta verksamheten när läget har blivit lugnare.

Kent Ahlqvist
Generalsekreterare

Ny sambandspersonal till Hemvärnet

Dart380Årets utbildning för ny sambandspersonal till Hemvärnet har nu dragit i gång. Första kursen var GU Signalist 2 (kurs 2 av 3 som ingår i befattningsutbildningen) som genomfördes på FömedC i Göteborg. Kursen innebär en fördjupning av kunskaperna om Ra 180-systemet, samt nya kunskaper om Dart och Rakel.

Eleverna har fått lära sig resa högantennen i regn och rejäl blåst, det var mycket våta efter denna övning. Men att resa högantenn i solsken och 20 grader kommer inte att vara några problem för dem efter detta. De har också fått bekanta sig med CB 5, så de vet hur sambandsutrustningen skall sitta i den.

Man säger att med Ra 180 kommer man inte så långt, men kan man nyttja terrängen och de olika kopplingsfallen (reläkopplingar) så kan man komma riktigt långt. Detta fick eleverna erfara på lördagen då de kunde sända ett meddelande med ett relähopp nästan 7 mil. Med två länkhopp blev det ännu bättre förbindelse.

Vill du vara med i totalförsvaret som signalist i Hemvärnet? Hör av dig till FRO

Militärregionerna i fokus

hederstedtFrån och med den 1 januari i år lyder våra militärregioner under Rikshemvärnschefen. Detta innebär att de fyra militärregionerna tar över utbildningsgrupperna och hemvärnsbataljonerna. Vi tog oss till Skövde för att träffa överste Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen för att be honom berätta och förklara hur han ser på det nya och vilken potential detta kommer bli.

Det är en gråkall dag men det uppvägs av att jag blir varmt välkomnad av en officer som hämtar upp mig på Skövdes station. Inne på kontoret bjuds det på pepparkakor och gott kaffe. Överste Peter Hederstedt har tagit det säkra före det osäkra och placerat mig framför en stor tavla för att med tusch, pilar och förkortningar försöka förklara hur det hela hänger ihop.
- Det är många fördelar med att militärregionerna nu ligger under rikshemvärnschefen. Hemvärnsförbanden i tydlig fokus. Militärregionerna får också produktionsledningsansvar och det betyder att det är en chef som ansvarar för allt från bland annat utbildning, utrustning, rekrytering och materiel, säger Peter Hederstedt.

Militärregionerna kommer också ha två frivillighandläggare som ska ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationerna. Hur blir deras roll gentemot utbildningsgrupperna?
- Vi här i region väst har redan våra handläggare på plats. De ska hitta en samordning och göra arbetet mer effektivt. Se över vad som fungerat bra och dåligt. Det är också meningen att de ska få en bättre överblick hur det ser ut i regionen och kunna göra prioriteringar. Utmaningarna är flera men att få framförhållning och se till att behoven av de frivilliga försvarsorganisationernas resurser höjs. För utbildningsgruppernas del blir våra frivillighandläggare en resurs att få hjälp från.

Text & bild. Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök